line decor
www.chatatry.sk

Nízke Tatry - Krpáčovo
line decor
  
line decor
 

Cenník:

Cena pri dĺžke pobytu 4 a viac nocí:
100 EUR / noc + energie

Cena pri dĺžke pobytu 3 nocí:
115 EUR / noc + energie

Cena pri dĺžke pobytu 1 - 2 noci:
130 EUR / noc + energie

 


 Počas letných prázdnin sú možné iba týždňové pobyty s nástupom od soboty.

Silvestrovský pobyt:
Silvestrovský pobyt na dotaz. Je možné objednať len celý týždeň, resp. aj kratší ale pri týždňovej cene. Po objednaní silvestrovského pobytu je treba zaplatiť zálohu vo výške 30% z ceny pobytu.

Rekreačný poplatok:
0,70 EUR / na osobu a deň

 

V deň príchodu je treba uhradiť vratnú kauciu vo výške 150 EUR,
ktorá bude vrátená pri odovzdávaní chaty.
Kaucia slúži pre prípadne použitie na úhradu vzniknutých škôd spôsobených nájomcom.

 

   
line decor
line decor